07 jaanuar 2019

Kuidas meil läheb?

Meil läheb täitsa hästi :)

Laura on oma eluga Tartus hästi kohanenud. Käib tööl ja koolis. Koolis talle meeldib ja meeldib see mida õpib. Praegu on tal eksmiperiood ja loengud algavad uuesti alles poolest veebruarist.

Oktoobris käisime Tartus Laura 20.sünnipäeva tähistamas. Terve perega. Väga mõnus 2-päevane väljasõit oli. Saime shopata, Marta ja Johannes käisid kinos, jalutasime Tartu vanalinnas, ja muidu väga mõnus koosveedetud aeg oli.Johanna on ka oma uue kooliga hästi kohanenud. Lisaks käib korvpallitrennis ja tegeleb rahvatantsuga. Praegu teevad kõva tööd et läbida edukalt ettetantsimine ja pääseda tantsupeole.
Hetkel on Johanna juuksed sinised aga mõni aeg tagasi oli ta pea roosakas/lilla :)


Johannes lõpetab oma viimast aastat Käina Koolis. Käib jõusaalitrennis, huvitub it-st ja teeb plaane edasisteks õpinguteks. Johannes on ka põhiline kes meie loomade eest hoolitseb. Tema on ka kõige rohkem kodus. Marta ei taha väga üksi kodus olla et peale kooli kui tal pole huviringe läheb kas vanaema või mõne sõbranna juurde ja tuleme siis õhtul koos koju.

Marta on ka koolis käimisega kohanenud ja kooli läheb rõõmsalt. Lisaks käib tantsukoolis, kunstikoolis, mudilaskooris, orienteerumistrennis ja käsitööringis :)
 Hinnang 1.poolaasta õpitulemuste kohta

Marta käelise tegevuse tundide töödes on fantaasiat. Räägib meelsasti oma tööst ja esitamisel on tööd puhtad ja viimistletud. Töötab meelsasti nii värvidega kui ka kääri-liimiga

Loodusõpetuses mõistab eakohast loodusteaduslikku teksti ja oskab sellest leida uut infot. Avaldab oma arvamust ja põhjendab seda arusaadavalt. Analüüsib muutusi looduses, leiab seoseid , vaatleb ja kirjeldab. Oskab esitada antud teema kohta arukaid küsimusi. Loeb ja saab iseseisvalt aru ülesannete tööjuhistest ning toimib neid järgides. Seostab õpitut ümbritseva keskkonnaga ja inimesega. Räägib meelsast ioma tähelepanekutest looduses .

Matemaatikas arvutab õpitu ulatuses ja oskab leida analoogiat, et arvutada ka 11st kuni 19ni. Kasutab ja rakendab õpitud reegleid. Tekstülesannete puhul mõistab teksti ja leiab küsimuse. Mõtleb läbi lahenduse, siis vormistab tehte. Loeb ja saab iseseisvalt aru ülesannete juhistest ning toimib neid järgides.

Lugemine on ladus ja õige intonatsiooniga. Leiab õiged pausid ja rõhud, kasutab sobivat hääletooni. Mõistab tekstis sisalduvat infot, leiab arusaamatud sõnad ja küsib nende kohta seletusi. Annab loogiliselt edasi loetu ja kuulatu, jutustuses kasutab mitmekülgset sõnavara. Suudab hästi moodustada terviklauseid ja lauseid seostada Tunneb õpitud õigekirjareegleid ja kirjutab nende piires mõningate vigadega . Vabakirjutustes on vigu enam. Kontrollharjutustes häälib enne kriitilised kohad, siis ka kirjutab veatult. Leiab oma vigu enesekontrollil. 


-

Marta tööd kunstikooli näituselt:siin tohtis kasutada vaid kolme värvi ja pidi mängima nendega

Loomi on meil ikka kuus: kass Robert saab 13, kass Anna on neljane. Jänesed saavad 2-aastasteks, koer Tommi saab aprillis juba 8.


Johanna sõi imepisikest lihapalli :)


kui enamuse ajast on sügisel ja talvel mõnusad porised ilmad ... ja püherdada on poris nii mõnus :)

Kommentaare ei ole: